Digital marketing và online marketing khác nhau như thế nào?

Th5 11, 2020Blog

Digital marketing (DM) và Online marketing (OM) là hay thuật ngữ rất hay được sử dụng. Thế nhưng không phải lúc nào cũng được sử dụng đúng. Vậy Digital marketing là gì? Online marketing là gì? chúng có gì khác nhau? Rất nhiều người hay coi hai định nghĩa như một hoặc nhiều khi cứ dùng mà không biết ý nghĩa là gì. Bởi vậy tôi muốn làm một note nhỏ để phân biệt như sau:

Digital marketing là gì?

+ DM: Digital = kỹ thuật số. Digital marketing chính là marketing trên các nền tảng kỹ thuật số ví dụ như thiết bị di động, bảng điện tử, màn hình LCD hiển thị…

Online marketing là gì?

+ OM: Online = thiết bị online, kết nối mạng. Đó là marketing trên môi trường internet, kết nối mạng.

Như vậy, tiếp thị khi sử dụng các công cụ cần tới internet, cần người dùng online thì gọi là OM, ví dụ như báo điện tử, mạng xã hội, web, google.. email, google hiển thị… được gọi là marketing online

Còn DM sẽ là hình thức tiếp thị sử dụng tất cả các thiết bị kỹ thuật số, kể cả dùng internet hoặc không cần dùng. Như tin nhắn SMS tới khách hàng, radio, quảng cáo trên truyền hình…

Biểu đồ để phân biệt digital marketing và online marketing

Như vật, OM sẽ nằm gọn trong DM. Có thể hiểu khái quát như sau:

Mọi người nhớ sử dụng hai từ này cho đúng nhé! Mình phải hiểu đúng thì mình mới lập chiến lược một cách chính xác được!

Nguyễn Hữu Hiệu

Nguyễn Hữu Hiệu là chuyên gia về marketing nói chung và digital marketing nói riêng. Trên trang web này tôi có chia sẻ các khóa học và bài viết vể marketing miễn phí. Cảm hơn các bạn đã theo dõi